HET CORONAVIRUS
Wijzigingen in onze werkwijze door het coronavirus


Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. 

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren. 

 • Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een coronatest? 
 • Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meer van de volgende symptomen die passen bij corona: 1. verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), 2.  hoesten, benauwdheid,  - verhoging (tot 38 Celcius of koorts ( boven 38 Celsius), 3. plotseling verlies van reuk, smaak of beide 
 • Heeft u op het moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten? 
 • Heeft u corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 
 • Heeft u nu huisgenoten met corona?
 • Bent u in thuisquarantaine (of zou u dit moeten zijn)? 
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking? 
 • Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond? 
Bovenstaande vragenlijst krijgt u  als  Corona-triageformulier in een link bij uw digitale afspraakbevestiging. Dit formulier dient u in te vullen vooraf aan de afspraak.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. 

Nog wat extra aanwijzingen: 
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd. 
 • Bel aan, onze deur zit op slot. Als we niet direct opendoen, zijn we nog aan het werk. U kunt dan even plaatsnemen op onze bank buiten. Deze staat droog naast de deur van de praktijkingang. 
 • Volg de aanwijzingen van ons op. 
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. 
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk. 
Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. 

De meest recente informatie over het coronavirus staat op de site van het RIVM. Met vragen over het coronavirus kan iedereen ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351 van de rijksoverheid.

Ook wij houden de adviezen van het RIVM nauwlettend in de gaten en handelen ernaar wanneer dat noodzakelijk is. Neem bij vragen contact op.