Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de toezichthouder op de zorg, stelt de tarieven voor mondzorg vast.

De tarieven voor 2021 vindt u in de Tariefbeschikking tandheelkundige zorg op de website van de NZa.